Vuka Karadžića 45 – rok završetka 31.12.2024 godina

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Prizemlje

Broj:  S 1
Površina:  36,10 м²

Broj: S 2
Површина:  69,60 м²

Broj:  S 3
Površina:  33,91 м²

Broj: S 4
Површина:  34,28 м²

Broj:  S 5
Površina:  49,71 м²

Prvi sprat

Broj:  S 6
Površina:  49,38 м²

Broj:  S 7
Površina:  78,67 м²

Broj:  S 8
Površina:  59,43 м²

Broj:  S 9
Površina:  35,19 м²

Broj:  S 10
Površina:  65,57 м²

Broj:  S 11
Površina:  71,02 м²

Broj:  S 12
Površina:  37,96 м²

Drugi sprat

Broj:  S 13
Površina:  50,78 м²

Broj:  S 14
Površina:  79,31 м²

Broj:  S 15
Površina:  60,48 м²

Broj:  S 16
Površina:  35,58 м²

Broj:  S 17
Površina:  65,99 м²

Broj:  S 18
Površina:  71,55 м²

Broj:  S 19
Površina:  39,34 м²

Treći sprat

Broj:  S 20
Površina:  50,78 м²

Broj:  S 21
Površina:  79,95 м²

Broj:  S 22
Površina:  60,48 м²

Broj:  S 23
Površina:  35,58 м²

Broj:  S 24
Površina:  65,99 м²

Broj:  S 25
Površina:  72,60 м²

Broj:  S 26
Površina:  39,34 м²

Četvrti sprat

Broj:  S 27
Površina:  50,78 м²

Broj:  S 28
Površina:  80,67 м²

Broj:  S 29
Površina:  60,48 м²

Broj:  S 30
Površina:  51,73 м²

Broj:  S 31
Površina:  61,34 м²

Broj:  S 32
Površina:  72,36 м²

Peti sprat

Broj:  S 33
Površina:  61,32 м²

Broj:  S 34
Površina:  145,58 м²