14000 Valjevo, Karađorđeva 165 A – tel: 014 220 637 • 014 220 697 • 014 292 215

Predstavništvo: 11000 Beograd, Vojislava Ilića 85 tel: 011 243 7108 • 011 240 7784ž

Greda
Građevinsko preduzeće „Greda” iz Valjeva, osnovano je 27. januara 1994. godine u Valjevu.

Od malog preduzeća koje se bavilo izvođenjem građevinskih radova prerasli smo u veliko preduzeće koje sopstvenim sredstvima pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove i prodaje novoizgrađeni stambeni i poslovni prostor.

U svim fazama naših investicija pridržavamo se zakonskih propisa i tehničkih standarda. Posedujemo sve potrebne saglasnosti i odobrenja, što našim kupcima garantuje potpunu pravnu sigurnost.

GredaOd 24.06.2011. godine posedujemo sertifikate za sisteme:
– Menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008
– Upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005
– Menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008.

Sertifikati su izdati od strane društava za sertifikaciju YUQS i IQNet.

DELATNOST:

Pribavljanje lokacija za gradnju
Projektovanje
Izvođenje građevinskih radova
Prodaja novoizgrađenog stambenog i poslovnog prostora
Proizvodnja PVC, Al fasadne stolarije, bravarije i drvene unutrašnje stolarije www.stolarija-gredametal.com

Greda

KADROVI:

„Greda” trenutno zapošljava 80 radnika raznih stručnih profila.
Tu su pre svega 16 zaposlenih sa visokom stručnom spremom, 6 zaposlenih sa višom stručnom spremom i 10 tehničara.
Inženjerski kadar poseduje potrebne licence za projektovanje i izvođenje građevinskih i instalacionih radova.
Zastupljeni su i potrebni profili kvalifikovanih radnika građevinske, mašinske i elektro struke kao i vozači i rukovaoci građevinskih mašina.
Ovaj kadrovski potencijal je garancija za visok kvalitet izvedenih radova i poštovanje ugovorenih rokova gradnje.

Greda

OPREMA:

Preduzeće je opremljeno za samostalno izvođenje svih radova u oblasti visokogradnje. Od opreme posedujemo betonsku bazu sa auto mikserima za transport betona, autopumpu za beton, mašine za finalnu obradu mermera i granita, pet kamiona kipera, dva kamiona šlepera, tri bagera, dve kombinovane mašine za zemljane radove, utovarivač, autodizalicu, dva viljuškara, dva valjka, devet građevinskih kranova, tri manja kamiona i više putničkih vozila.

Greda

Posao na gradilištima se obavlja uz pomoć kvalitetne sistemske oplate. Posedujemo više hiljada kvadratnih metara fasadne skele, metalne podupirače i još mnoštvo uređaja i alata neophodnih za kvalitetno i sigurno izvođenje radova.