O preduzeću

Građevinsko preduzeće "Greda" iz Valjeva, osnovano 27. januara 1994. godine u Valjevu.
Od malog preduzeća koje se bavilo izvođenjem građevinskih radova, prerasli smo u veliko preduzeće koje sopstvenim sredstvima pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove i prodaje novoizgrađeni stambeni i poslovni prostor.

U svim fazama naših investicija pridržavamo se zakonskih propisa i tehničkih standarda.
Posedujemo sve potrebne saglasnosti i odobrenja, što našim kupcima garantuje potpunu pravnu sigurnost.

Kadrovi

"Greda" trenutno zapošljava 80 radnika raznih stručnih profila.
Tu su pre svega 16 zaposlenih sa visokom stručnom spremom, 6 zaposlenih sa višom stručnom spremom i 10 tehničara.
Inženjerski kadar poseduje sve potrebne licence za projektovanje i izvođenje građevinskih i instalacionih radova. Zastupljeni su i potrebni profili kvalifikovanih radnika građevinske, mašinske i elektro struke, kao i vozači i rukovaoci građevinskih mašina.
Ovaj kadrovski potencijal je garancija za visok kvalitet izvedenih radova i poštovanje ugovorenih rokova gradnje.

Delatnost i oprema

- Pribavljanje lokacija za gradnju
- Projektovanje
- Izvođenje građevinskih radova
- Prodaja novoizgrađenog stambenog i poslovnog prostora
- Proizvodnja PVC, Al fasadne stolarije, bravarije i drvene unutrašnje stolarije

Preduzeće je opremljeno za samostalno izvođenje svih radova u oblasti visokogradnje. Od opreme posedujemo betonsku bazu sa auto mikserima za transport betona, autopumpu za beton, mašine za finalnu obradu mermera i granita, pet kamiona kipera, dva kamiona šlepera, tri bagera, dve kombinovane mašine za zemljane radove, utovarivač, autodizalicu, dva viljuškara, dva valjka, devet građevinskih kranova, tri manja kamiona i više putničkih vozila.

Posao na gradilištima se obavlja uz pomoć kvalitetne sistemske oplate. Posedujemo više hiljada kvadratnih metara fasadne skele, metalne podupirače i još mnoštvo uređaja i alata neophodnih za kvalitetno i sigurno izvođenje radova.

Od 24.06.2011. godine posedujemo sertifikate za sisteme:

- Menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008
- Upravljanje zaštitom životne sredite prema standardu SRPS ISO 14001:2005
- Menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008