Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Lokacija
Garaže
Stanovi
Prizemlje

Broj: S1
Površina: 49.08 м²

Broj: S2
Površina: 48.96 м²

Broj: S3
Površina: 20.91 m²

Broj: S4
Površina: 42.12 m²

Broj: S5
Površina: 45.62 m²

Potkrovlje 1

Broj: S6
Površina: 49.08 m²

Broj: S7
Površina: 48. 96 m²

Broj: S8
Površina: 20,91 m²

Broј: S9
Površina: 42.12 м²

Broj: S10
Površina: 45.62 м²

Potkrovlje 2

Broj: S11
Površina: 43.63 m²

Broj: S12
Površina: 43.36 m²

Broj: S13
Površina: 20,94 m²

Површина: С14
Површина: 36.53 м²

Broj: S15
Površina: 40.23 м²

Potkrovlje 3

Broj: S16
Površina: 38.08 m²

Број: С17
Површина: 38,32 м²

Broj: S18
Površina: 53.42 m²

Broј: S19
Površina: 34.88 м²

Potkrovlje 4

Broj: S20
Površina: 72.7 m²

Broj: S21
Površina: 35.9 m²

Broj: S22
Površina: 45.38 m²