Vuka Karadžića 43-45 u Valjevu

Stambeno poslovni objekat u ulici Vuka Karadžića 43-45 u Valjevu,

Izveden : 2011.
Korisna površina : 2823,06 m2
Broj stanova : 36
Broj lokala : 8
Objekat ima podzemne garaže