Preševska 56 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Preševska 56 u Beogradu,

Izveden : 2011.
Korisna površina : 1470,83 m2
Broj stanova : 22
Broj lokala : 3
Objekat ima podzemne garaže