Porečka 3 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat
Ulica Porečka 3 u Beogradu
,

Izveden : 2006. godine
Korisna površina : 653.00 m2
Broj stanova : 10
Broj lokala : 1