Đakovačka 17 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat
Ulica Đakovačka 17 u Beogradu
,

Izveden : 2006. godine
Korisna površina : 990.00 m2
Broj stanova : 17
Broj lokala : nema