Objekat 6A u ulici Porečkoj u Beogradu

Stambeno poslovni objekat 6A
Ulica Porečka u Beogradu
,

Izveden : 2005. godine
Ukupna površina : 1233.70 m2
Broj stanova : 23
Broj lokala : 1