Ivankovačka 8-10 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Ivankovačka 8-10 u Beogradu,

Izveden : 2011.
Ukupna površina : lamela A+B = 5504,51 m2
Broj stanova : 29+30=59
Broj lokala : 12+15=27
Objekat ima podzemne garaže