Đakovačka 11 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat
Ulica Đakovačka 11 u Beogradu
,

Izveden : 2006. godine
Korisna površina : 1590.00 m2
Broj stanova : 19
Broj lokala : 1