Vuka Karadžića 45 – rok završetka 31.12.2024 godina

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Ulaz: 2
Broj:  L1

Površina:  51,21 м²

Ulaz: 3
Broj:  L1

Površina:  65,39 м²

Ulaz: 4
Broj:  L1

Površina:  51,61 м²