Vuka Karadžića 45 – rok završetka 31.12.2024 godina

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Garaže

 1. Parking – 16.64m2
 2. Parking – 15.49m2
 3. Parking – 25.00m2
 4. Parking – 12.50m2
 5. Parking – 17.66m2
 6. Parking – 12.50m2
 7. Parking – 12.50m2
 8. Parking – 12.50m2
 9. Parking – 12.50m2
 10. Parking – 12.50m2
 11. Parking – 22.81m2
 12. Parking – 14.42m2
 13. Parking – 14.46m2
 14. Parking – 12.82m2
 15. Parking – 14.37m2
 16. Parking – 14.41m2
 17. Parking – 13.26m2
 18. Parking – 13.26m2
 19. Parking – 12.87m2
 20. Parking – 17.50m2
 21. Parking – 12.87m2
 22. Parking – 20.95m2
 23. Parking – 12.87m2
 24. Parking – 12.87m2
 25. Parking – 12.87m2
 26. Parking – 12.87m2

Ostave

 1. Ostava – 9.65m2
 2. Ostava – 4.60m2
 3. Ostava – 4.69m2
 4. Ostava – 9.15m2
 5. Ostava – 5.50m2
 6. Ostava – 6.60m2