Palih Boraca lamela A

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА
001карта-палих_бораца_а
БЛИЖЕ ОКРУЖЕЊЕ
002близокружење-палих_бораца_а
ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА – ФАСАДА
003фасада_палих-бораца

Ниво опреме:
Осветљење, вентилација, систем дојаве пожара, аутоматски лифт (за други ниво гараже), дневне команде за гаражна врата и лифт.

Легенда: / Слободно / Резервисано / Продаја

Расположиве гараже:

ПАРКИНГ ПРОСТОР, ПОДРУМ:

СЛОБОДНЕ ГАРАЖЕ:
1, 6, 7