LOKACIJA OBJEKTA
001karta-palih_boraca_a
BLIŽE OKRUŽENJE
002blizeokruzenje-palih_boraca_a
IZGLED OBJEKTA – FASADA
003fasada_palih-boraca

Nivo opremljenosti:
Osvetlenje, ventilacija, sistem dojave požara, auto lift (za drugi nivo garaža), daljinske komande za garažna vrata i lift.

Legenda: / slobodno / rezervisano / prodato

Raspoložive garaže:

PARKING PROSTOR, PODRUM:

SLOBODNE GARAŽE:
1 , 6 , 7 ,
 10 , 12

BEOGRAD GARAŽE

VALJEVO GARAŽE