Garaže, Palih Boraca 2, lamela B

ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА – ФАСАДА

Ниво опремљености:
Осветљење, вентилација, систем јавља пожара, ауто лифт (за други ниво гаража), даљинске команде за гаражна врата и лифт.

Легенда: / Слободно / Резервисано / Продато

Расположиве гараже:

ПАРКИНГ ПРОСТОР, ПОДРУМ:

СЛОБОДНЕ ГАРАЖЕ:
  6, 11