Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Lokacija
Stanovi
Prvi sprat

Број: С1
Површина: 60,81 м²

Broj: S2
Površina: 74,08 m²

Broj: S3
Površina: 28 m²

Broj: С4
Površina: 71,38 м²

Површина: С5
Површина: 45,56 м²

Број: С6
Површина: 41,16 м²

Drugi sprat

Broj: S7
Površina: 60,81 m²

Број: С8
Површина: 74,26 м²

Broj: S9
Površina: 28,15 m²

Broј: С10
Površina: 71,56 м²

Број: С11
Површина: 45,56 м²

Broj: С12
Površina: 41,16 м²

Treći sprat

Број: С13
Површина: 60,81 м²

Broj: С14
Površina: 74,26 м²

Broj: S15
Površina: 28,15 m²

Broj: С16
Površina: 71,56 м²

Broj: С17
Površina: 45,56 м²

Broj: S18
Površina: 41,16 m²

Četvrti sprat

Број: С19
Површина: 150,69 м²

Број: С20
Површина: 27,51 м²

Број: С21
Површина: 123,92 м²

Број: С22
Површина: 37,08  м²

Peti sprat

Број: С23
Површина: 92,99 м²

Број: С24
Површина: 28,33 м²

Broj: S25
Površina: 70,76 m²

Број: 26
Површина: 62,96 м²

Šesti sprat

Broj: S27
Površina: 92,81 m²

Број: С28
Површина: 88,43 м²

Broj: S29
Površina: 62,54 m²