Jovana Dučića 68d – Rok završetka radova 31.12.2022.

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Stanovi

PRIZEMLJE

Broj: S1
Površina: 71,17 m²

Broj: S2
Površina: 21,47 m²

Broj: S3
Površina: 45,96 m²

Broj: S4
Površina: 51,62 m²

Broj: S5
Površina: 63,31 m²

Broj: S6
Površina: 36,62 m²

Prvi sprat

Broj: S7
Površina: 21,56 m²

Broj: S8
Površina: 68,45 m²

Broj: S9
Površina: 37,14 m²

Broj: S10
Površina: 37,60 m²

Broj: S11
Površina: 70,13 m²

Broj: S12
Površina: 53,51 m²

Broj: S13
Površina: 47,62 m²

Drugi sprat

Broj: S14
Površina: 21,56 m²

Broj: S15
Površina: 68,45 m²

Broj: S16
Površina: 37,14 m²

Broj: S17
Površina: 37,60 m²

Broj: S18
Površina: 70,13 m²

Broj: S19
Površina: 53,51 m²

Broj: S20
Površina: 47,62 m²

Treći sprat

Broj: S21
Površina: 21,56 m²

Broj: S22
Površina: 68,45 m²

Broj: S23
Površina: 37,14 m²

Broj: S24
Površina: 37,60 m²

Broj: S25
Površina: 70,13 m²

Broj: S26
Površina: 53,51 m²

Broj: S27
Površina: 47,62 m²

Četvrti sprat

Broj: S28
Površina: 21,56 m²

Broj: S29
Površina: 68,45 m²

Broj: S30
Površina: 37,14 m²

Broj: S31
Površina: 37,60 m²

Broj: S32
Površina: 70,13 m²

Broj: S33
Površina: 53,51 m²

Broj: S34
Površina: 47,62 m²

Peti sprat

Broj: S35
Površina: 21,56 m²

Broj: S36
Površina: 68,45 m²

Broj: S37
Površina: 37,14 m²

Broj: S38
Površina: 37,60 m²

Broj: S39
Površina: 70,13 m²

Broj: S40
Površina: 53,51 m²

Broj: S41
Površina: 47,62 m²

Šesti sprat

Broj: S42
Površina: 21,56 m²

Broj: S43
Površina: 68,45 m²

Broj: S44
Površina: 37,14 m²

Broj: S45
Površina: 37,60 m²

Broj: S46
Površina: 70,13 m²

Broj: S47
Površina: 53,51 m²

Broj: S48
Površina: 47,62 m²