Turističko naselje Divčibare – Rok završetka radova 01.04.2022.

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Garaže

Stanovi

Prizemlje

Broj: S1
Površina: 49.08 м²

Broj: S2
Površina: 48.96 м²

Број:  С 3
Површина:  20,91 м²

Broj: S4
Površina: 42,12 m²

Broj: S5
Površina: 45,62 m²

Potkrovlje 1

Broj: S6
Površina: 49,08 m²

Број:  С 7
Површина:  48,96 м²

Broj: S8
Površina: 20,91 m²

Број:  С 9
Површина:  42,12 м²

Број:  С 10
Површина:  45,62 м²

Potkrovlje 2

Број:  С11
Површина:  43,63 м²

Број:  С12
Површина:  43,36 м²

Број:  С13
Површина:  20,94 м²

Broj: S14
Površina: 36,53 m²

Број:  С15
Површина:  40,23 м²

Potkrovlje 3

Број:  С16
Површина:  38,08 м²

Број:  С17
Површина:  38,32 м²

Број:  С18
Површина:  53,42 м²

Broj: S19
Površina: 34,88 m²

Potkrovlje 4

Broj: S20
Površina: 72,7 m²

Broj: S21
Površina: 35,90 m²

Број:  С22
Површина:  45,38 м²