Porečka 5 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Porečka 5 u Beogradu,

Izveden : 2010.
Korisna površina : 928,1 m2
Broj stanova : 15
Broj lokala : 3
Objekat ima podzemne garaže