Blok B u Cvijićevoj ulici u Beogradu

Stambeno poslovni blok B u Cvijićevoj ulici u Beogradu

započet je 1999. godine. Sastoji se od šest lamela (1B,2B,3B,4B,5B,6B), sa oko 180 stanova i 30-ak lokala, i podzemne garaže. Investitor, projektant i izvođač svih radova je preduzeće „Greda”. Investitorska uloga je preuzeta od S.Z.„Partizanski put” iz Beograda.