Đakovačka 15 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat
Ulica Đakovačka 15 u Beogradu,

Izveden : 2006. godine
Korisna površina : 990.00 m2
Broj stanova : 16
Broj lokala : 1