Objekat na Voždovcu u Beogradu

Tri stambeno poslovna objekta između Bulevara Vojvode Stepe i ulice Jove Ilića na Voždovcu u Beogradu.

Objekat 10: 30 stanova; 2 lokala; 2095m2; objekat 11: 25 stanova; 5 lokala; površine oko 2370m2; objekat 8: 20 stanova; 6 lokala; 1420m2 su završeni i predati korisnicima 2002. i 2003. i 2004. godine. Investitor, projektant i izvođač svih radova je G.P. „Greda”.