Objekat na uglu Vatroslava Lisinskog i Kralja Dragutina u Beogradu

Stambeno poslovni objekat 4A
Ugao ulice Vatroslava Lisinskog i Kralja Dragutina u Beogradu
,

Izveden : 2005. godine
Ukupna površina : 645.40 m2
Broj stanova : 11
Broj lokala : 1