Karađorđeva 169A LAMELA 2 u Valjevu

Stambeno poslovni objekat u ulici Karađorđeva 169A LAMELA 2 u Valjevu,

Izveden : 2009.
Korisna površina : 1555,93 m2
Broj stanova : 20
Broj lokala : 1
Objekat ima podzemne garaže