Dimitrija Tucovića 30 A u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Dimitrija Tucovića 30 A u Beogradu,

Izveden : 2009.
Ukupna površina : 6301.53 m2
Broj stanova: 52
Broj lokala: 2
Broj poslovnih apartmana: 3
Objekat ima podzemne garaže