Carigradska br. 10

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА
001карта-цариградска10
БЛИЖЕ ОКРУЖЕЊЕ
002близеокрузење-цариградска10
ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА – ФАСАДА
003фасада_цариградска10

Ниво опремљености:
Фасадна столарија, видео интерфон, подне облоге: гранит, кабловска ТВ, телефонска инсталација, клима уређај, алуминијумски радијатори, даљинско грејање.

Легенда: / Слободно / Резервисано / Продато

Расположиви локали:

ПРИЗЕМЉЕ:

ПА2
П = 52,63 м²