Palih Boraca BB – Rok završetka radova 08.2024.

Slobodno / Rezervacije / Prodaja

Garaže

1. Parking – 15.32m2
2. Parking – 15.46m2
3. 
Parking – 15.01m2
4. 
Parking – 19.73m2
5. Parking – 13.56
m2
6. Parking – 12.77
m2
7. 
Parking – 12.57m2
8. 
Parking – 19.00m2

9. 
Parking – 19.00m2
10. 
Parking – 12.52m2
11. Parking – 12.77m2
12. 
Parking – 13.56m2
13. 
Parking – 19.72m2
14. 
Parking – 14.94m2
15. Parking – 15.30m2
16. 
Parking – 15.42m2
17. 
Parking – 12.50m2
18. 
Parking – 12.50m2
19. Parking – 16.05m2
20. 
Parking – 16.05m2
21. 
Parking – 20.97m2
22. 
Parking – 14.44m2
23. Parking – 14.95m2
24. 
Parking – 13.35m2

25. 
Parking – 19.25m2
26. 
Parking – 19.25m2
27. Parking – 19.58m2
28. 
Parking – 14.75m2
29. 
Parking – 15.30m2
30. 
Parking – 15.29m2
31. Parking – 13.57m2
32. 
Parking – 13.57m2
33. 
Parking – 13.57m2
34. 
Parking – 12.07m2
35. Parking – 12.07m2
36. 
Parking – 12.07m2
37. 
Parking – 12.07m2

38. 
Parking – 12.74m2
39. Parking – 12.74m2
40. 
Parking – 12.74m2
41. 
Parking – 12.74m2
42. 
Parking – 13.79m2
43. Parking – 14.51m2
44. Parking – 14.51m2

Parking van zgrade

45. Parking – 12.50m2
46. Parking – 12.50m2
47. Parking – 11.00m2
48. Parking – 11.00m2
49. Parking – 11.00m2
50. Parking – 11.00m2
51. Parking – 11.00m2
52. Parking – 11.00m2
53. Parking – 11.00m2
54. Parking – 11.52m2
55. Parking – 12.50m2
56. Parking – 12.50m2
57. Parking – 12.50m2
58. Parking – 12.50m2
59. Parking – 12.50m2
60. Parking – 12.50m2
61. Parking – 12.50m2
62. Parking – 12.50m2
63. Parking – 11.00m2
64. Parking – 11.00m2
65. Parking – 11.00m2
66. Parking – 11.00m2
67. Parking – 11.00m2
68. Parking – 11.00m2
69. Parking – 11.00m2
70. Parking – 11.00m2
71. Parking – 11.00m2
72. Parking – 11.00m2
73. Parking – 11.00m2
74. Parking – 11.00m2
75. Parking – 11.00m2
76. Parking – 11.00m2
77. Parking – 11.00m2
78. Parking – 11.00m2
79. Parking – 11.00m2
80. Parking – 11.00m2
81. Parking – 11.00m2
82. Parking – 11.00m2
83. Parking – 11.00m2
84. Parking – 11.00m2
85. Parking – 11.00m2