LOKACIJA OBJEKTA
001matejerkovica1
BLIŽE OKRUŽENJE
002matejerkovica
IZGLED OBJEKTA – FASADA
003matejerkovica3

Nivo opremljenosti:
Osvetlenje, ventilacija, sistem dojave požara, auto lift (za drugi nivo garaža), daljinske komande za garažna vrata i lift.

Legenda: / slobodno / rezervisano / prodato

Raspoložive garaže:

PARKING PROSTOR, SUTEREN:

REZERVISANE GARAŽE:
11 , 12 , 13 , 15 , 16
fotografije:

BEOGRAD GARAŽE

VALJEVO GARAŽE