Dragoslava Popovića br. 14

LOKACIJA OBJEKTA
001karta_dragoslava_popovica
BLIŽE OKRUŽENJE
002blize_okr_drag_pop_P2

Nivo opremljenosti:
Osvetlenje, ventilacija, sistem dojave požara, auto lift (za drugi nivo garaža), daljinske komande za garažna vrata i lift.

Legenda: / slobodno / rezervisano / prodato