Lokacija

Legenda: / slobodno / rezervisano / prodato

OSNOVA PODRUMA / 2. NIVO:

NIVO III
Slobodna mesta:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

OSNOVA PODRUMA / 1. NIVO:

NIVO II
Slobodna mesta:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

PRVI SPRAT:

DVORIŠTE
Slobodna mesta:
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30