Porečka 5 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Porečka 5 u Beogradu,

Izveden : 2010.
Korisna površina : 928,1 m2
Broj stanova : 15
Broj lokala : 3
Objekat ima podzemne garaže

Preševska 56 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Preševska 56 u Beogradu,

Izveden : 2011.
Korisna površina : 1470,83 m2
Broj stanova : 22
Broj lokala : 3
Objekat ima podzemne garaže

Ivankovačka 8-10 u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Ivankovačka 8-10 u Beogradu,

Izveden : 2011.
Ukupna površina : lamela A+B = 5504,51 m2
Broj stanova : 29+30=59
Broj lokala : 12+15=27
Objekat ima podzemne garaže

Vladike Nikolaja 27 i 27A u Valjevu

Stambeno poslovni objekat u ulici Vladike Nikolaja 27 i 27A u Valjevu,

Izveden : 2011.
Ukupna površina : lamela A+B = 6403,67 m2
Broj stanova : 42+30=72
Broj lokala : 5+5=10
Objekat ima podzemne garaže

Gospodara Vučića 245 C u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Gospodara Vučića 245 C u Beogradu,

Izveden : 2009.
Ukupna površina : lamela A+B+C = 12134.82 m2
Broj stanova lamela C: 12
Broj lokala lamela C: 15
Objekat ima podzemne garaže

Koste Abraševića 39 B u Beogradu

Stambeno poslovni objekat u ulici Koste Abraševića 39 B u Beogradu,

Izveden : 2009.
Ukupna površina : lamela A+B+C = 12134.82 m2
Broj stanova lamela B: 24
Broj lokala lamela B: 3
Broj poslovnih apartmana lamela B: 1
Objekat ima podzemne garaže