LOKACIJA OBJEKTA
BLIŽE OKRUŽENJE
IZGLED OBJEKTA – FASADA

Legenda: / slobodno / rezervisano / prodato

Raspoložive garaže:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,1 3, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Pogledajte i stanove i lokale u ovoj zgradi